Đoạn trích

Dù sao Gringoire cũng không cho cô có thời giờ trở lại mơ mộng. Chàng tế nhị dò hỏi :

-Thế ra cô không muốn coi tôi là chồng hay sao ?

Cô gái nhìn chàng chằm chằm và đáp :

-Không.

-Thế là tình nhân được không ? Gringoire hỏi.

-Không.

Gringoire vẫn cứ hỏi tiếp.

-Vậy phải như thế nào mới làm đẹp lòng cô ?

-Phải là nam nhi.

-Thế tôi, tôi là gì ? Chàng hỏi.

Nam nhi phải đầu đội mũ, tay cầm gươm đi giày có đinh thúc ngựa bằng vàng.

:))))))))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s